Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«ҚазБШҒЗИ» ЖШС
«В приоритетном порядке следует развивать сельскохозяйственную науку. Эффективность производства и повышения качества продукции будет зависеть от степени развития и использования прикладных аграрных исследований, от адаптации существующих технологий и передачи новых технологий производителям».
Президент РК Нурсултан Назарбаев
ҚазБШҒЗИ міндеті - Қазақстан республикасының балық ресурстарын сақтау және молайта түсу, оларды пайдаланудың жаңа мүмкіншіліктерін ашу.
Мақсаты - ҚазБШҒЗИ стратегиясы мен миссиясын іске асыру арқылы балық шаруашылығы және су биоценоздарының экологиясы саласындағы халықаралық деңгейдегі ғылыми-зерттеу институты болуға ұмтылады.

ЖШС «ҚазБШҒЗИ» алыс және жақын шет елдердің алдыңғы қатарлы ғылыми мекемелерімен сулы ортаның экологиясы, бағалы, сирек және жойылу қауіпі бар балықтардың биоалуантүрлілігін сақтау, ихтиоценоздарды популяциялы-генетикалық зерттеу, аквакультура және т.б бойынша (Ресей, Азербайжан, Ұлыбритания, Қытай, Израиль және т.б) халықаралық ұйымдар мен бағдарламалармен жұмыстар жүргізіледі.

Жойылып кету қауіпі төнген жабайы флора мен фаунаны халықаралық саудалау туралы конвенция (СИТЕС).

Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы (ФАО)

Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы (ПРООН).

Халықаралық Аралды қорғау қоры (ХАҚҚ).

«NorthCaspianOperatingCompany» консорциумы (NCOC).

Бекіре балықтарын сақтаудың әлемдік бірлестігі  «WordSturgeonConservationSocicty» (WSCS).

Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры  (WWF «WordWildFoud»)